AVVECKLING

Ett försök att efterlikna naturens kretslopp

För att affärsverksamhet ska bli hållbar framöver behöver vi försöka efterlikna naturens eget kretslopp – och eftersträva en cirkulär ekonomi där vi minimerar mängden avfall. Därför erbjuder vi alltid professionell avveckling för att optimera möjligheterna till återanvändning, återvinning och energiutvinning.

Vi har valt att beskriva processen i 5 steg, där vi vill undvika att något material hamnar på det 5:e steget:

Analys

Vi gör en analys av er arbetsplats för att kartlägga och bedöma hur vi kan minimera avfallet.

Återanvändning

Återanvändning sker via partners som t.ex köper och rekonditionerar möbler till försäljning (RP Möbler, Rekomo, Exin) eller arbetar med återvinning av IT-utrustning (Inrego). Vi skänker även inventarier och utrustning till välgörenhetsorganisationer (t.ex Missionsförbundet).

Återvinning

Återvinning sker via partners som hanterar gods för återvinning, såsom metall (t.ex City Bag, SÖRAB, SRV, Stena Recycling).

Energiutvinning

Energiutvinning sker via partners som hanterar gods för energiutvinning, såsom träprodukter (t.ex Smart Recycling, Stena Recycling,).

Deponering

Deponering av avfall på återvinningscentral är det steg vi vill undvika. Det finns inget avfall i naturens eget kretslopp. Det borde inte finnas i någon affärsverksamhet heller.

Lönsamt på kort och lång sikt

En extra vinst med avveckling är att miljöarbetet även blir lönsamt på kort sikt för er som kund. Tack vare våra system och kanaler för hantering av överblivna inventarier kan en flytt till och med bli gratis.

Vi utför självklart våra uppdrag i enlighet med Bohag 2010 samt Kontor 2003. Vi är dessutom certifierade enligt FR2000 kvalitets- och miljöcertifiering.

Visste du att

av den metall som vi återvinner under ett år kan man i runda tal tillverka hela 17 700 cyklar.

Visste du att

en normalstor villa kräver ca 21 kg brännbart avfall per dygn för uppvärmning. Under ett år återvinner vi över 1 000 000 kg trä, papper, wellpapp m.m. som går till energiutvinning.

Visste du att

1 kilo återvunnen plast kan bidra till att minska koldioxidutsläppet med upp till 2 kilo. Under ett år återvinner vi cirka 150 000 kg plast.

Begär pris på ert avvecklingsuppdrag

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort till dig.