Hi Future!

HÅLLBARHET

Framtiden är redan här

Det är många som överlåter sitt ansvar till framtiden. Men framtiden är redan här. Därför jobbar vi aktivt med att ta ansvar för vilka avtryck vi lämnar och vilken påverkan de har på miljö, samhälle och individ. För att vårt avtryck ska bli så bra som möjligt arbetar vi utifrån principerna: samordna för att optimera, uppmärksamma för att möta och var varsam för att tillvarata. Your Move. Our Drive.

 

Miljö

– Tänker ni på miljön?

– Nä. Vi agerar, för miljön.

Det finns väldigt många som tänker på miljön, som tillsätter utredningar och skriver rapporter. Vi vill hellre agera för att visa den just nu mest hållbara vägen framåt.

Kvalitet

Den bästa utbildningen sker i verkligheten

Vi flyttar inte bara saker. Vi flyttar kära ägodelar, värdefull egendom, arbetsplatser och vardagsliv. Därför är vi extra stolta över vårt yrke och det stora förtroende vi får i och med ett uppdrag.

Samhälle

”There is no business on a dead planet”

G-Moving är en aktiv medlem i Social Venture Network (SVN), ett ledande internationellt nätverk av företag, organisationer och myndigheter som vill förena affärsnytta med ett ökat fokus på socialt ansvar, god affärsetik och miljöarbete.