Vi tar ansvar för din integritet

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till G-Moving. G-Moving vill med denna integritetspolicy visa hur G-Moving säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. G-Moving värnar om sina kunders personliga integritet och strävar efter att skydda registrerades personuppgifter på ett säkert sätt.

Cookie Policy

Vill du läsa om vår Cookie Policy, klickar du här.

Kontakt

Har du frågor om hur G-Moving hanterar dina personuppgifter, eller om du vill nyttja dina rättigheter kontaktar du G-Moving på gdpr@gmoving.se, via telefon på 08-38 40 40, eller via brev på Global Mobility Moving AB, Danmarksgatan 47, 753 23 Uppsala.

Uppdatering och ändringar

G-Moving har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer G-Moving att publicera den justerade integritetspolicyn här på vår hemsida med information om när ändringarna träder ikraft.

Senaste ändring/uppdatering: 2018-11-02.