KVALITET

Den bästa utbildningen sker i verkligheten

Vi flyttar inte bara saker. Vi flyttar kära ägodelar, värdefull egendom, arbetsplatser och vardagsliv. Därför är vi extra stolta över vårt yrke och det stora förtroende vi får i och med ett uppdrag. Upplevelsen av kvalitet ska förstås genomsyra hela uppdraget och i vårt serviceyrke vet vi att även mötet med våra medarbetare är en stor del av helhetsintrycket.

Alla våra medarbetare får kontinuerlig utbildning i hur vi agerar och utför våra uppdrag på ett önskvärt, hållbart och kvalitetssäkrat sätt. Våra kunder är aktivt delaktiga i utbildningsinsatserna eftersom den bästa utbildningen sker i verkligheten. När vi utbildar på plats hos våra kunder skapar vi förståelse och lärande åt båda håll. Det är genom den typen av möten vi kan nå längre.

Utan kvalitet i alla led hade vi inte existerat

Ni kan alltid lita på att vi hanterar ert uppdrag med största varsamhet och respekt. Eftersom vi jobbar med en tjänst man köper relativt sällan skulle det märkas direkt om vi inte levererade på topp varje dag. Eller för att tala klarspråk: utan kvalitet i alla led hade vi helt enkelt inte existerat på det sätt vi gör idag. Vi har självklart kvalitetsuppföljning för alla större uppdrag och utför alla våra uppdrag i enlighet med Bohag 2010 samt Kontor 2003. Vi är dessutom certifierade enligt FR2000 kvalitets- och miljöcertifiering.