MILJÖ

– Tänker ni på miljön?

– Nä. Vi agerar, för miljön.

Det finns väldigt många som tänker på miljön, som tillsätter utredningar och skriver rapporter. Vi vill hellre agera för att visa den just nu mest hållbara vägen framåt. Miljöarbete är komplext, och vi önskar förstås att vi redan hade alla analyser och revolutionerande lösningar på plats, men i väntan på det tänker vi fortsätta göra så gott vi kan i både det lilla och det stora. Vi kallar det att ta ansvar, och här är några exempel på att vi menar det vi säger:

Troligen branschens miljövänligaste fordonsflotta

Våra fordon är det som påverkar miljön mest i vår verksamhet. Därför jobbar vi väldigt hårt för att minimera de utsläpp som våra transporter genererar. Under de senaste åren har vi moderniserat vår fordonsflotta. I dag drivs de flesta av våra cirka 50 fordon av förnyelsebara bränslen såsom gas och HVO diesel (som är förnyelsebart till 100 procent) och flera av våra personbilar drivs av gas eller är elhybrider.

FMS-system och Eco Driving

– Mätbar effekt, inte bara fina ord

Genom ett av marknadens mest avancerade kontrollsystem för fordon, Fleet Management System (FMS), får vi en fullständig miljöredovisning av bilarnas utsläpp och förbrukning. Systemet ger även våra förare aktiv återkoppling och råd i realtid samt före och efter körningen, för ett mer miljövänligt körsätt. Det kan handla om korrigeringar i körbeteende, kraftiga manövrar, accelerationer eller inbromsningar.

Alla våra förare får dessutom kontinuerligt utbildning i Eco Driving. Det innebär kort och gott att de lär sig hur de kör på ett hållbart sätt genom att till exempel undvika alltför stora gaspådrag och rattutfall.

Detaljerna signalerar

Vissa saker i vårt miljöarbete går in i minsta detalj. Visste du t.ex att klistret som håller ihop våra kartonger är miljöanpassat? Att vi återanvänder kartonger i flera flyttar? Och att vi väljer våra arbetskläder med stor omsorg för att de ska hålla länge? Vi tycker att detaljerna är synnerligen viktiga och har ett starkt signalvärde. När vi som branschledare visar att vi bryr oss på riktigt och in i minsta detalj skickar det signaler till våra medarbetare, våra konkurrenter och näringslivet i stort – att varje detalj, varje människas agerande och varje företagsledares beslut räknas.

Och för den som ändå fortfarande vill läsa en rapport så finns vår Hållbarhetsrapport för nedladdning här.