lite mer än bara flyttjänster….

Vi är mycket glada att få hjälpa Svenska Spel med deras flytt av sitt kontor till Arenastaden, ett uppdrag som omfattar ca 300 arbetsplatser. Vi kommer även att hjälpa Sharp med att samlokalisera två kontor till ett, ca 60 arbetsplatser omfattar denna flytt. Detta är två exempel på uppdrag som kräver noggrann planering och minimal belastning på kundernas ordinarie verksamhet. Vi tillgodoser kundernas önskemål genom att till stora delen genomföra uppdragen under ett veckoslut.

Avveckling AIT CareAIT_CARE_ikon_strl

Grontmij, vilka är en del av Sweco, där utför vi just nu ett stort flyttuppdrag. Inom ramen för vårt koncept AiT Care, har vi även fått deras förtroende att avveckla överblivna inventarier från en yta om 6.500 m². Även åt Sharp kommer vi att avveckla överblivna inventarier, det blir en hel del när man suttit i samma lokaler under en längre tid. Avvecklingen sker på bästa miljömässiga och ekonomiskt fördelaktigaste sätt, med en utförlig avvecklingsrapport när uppdraget är slutfört.

Montering – möbler mm.

Att kunna leverera tjänster med kort framförhållning är en av våra styrkor. Med mindre än ett dygns varsel kunde vi hjälpa en kund med 6 montörer vilka monterade alla arbetsplatser och konferensutrymmen i nya lokaler. Med lika kort framförhållning har 8 montörer hjälpt Stockholm Vatten med montering av nya möbler till arbetsplatser och gemensamhetsutrymmen.

Vill du vet mer hur vi kan bli en aktiv partner åt er eller hjälpa till med er nästa flytt? Ring eller skicka mig ett mejl på 073-6339023 el. martin.lennbom@alltitransport.se

Med vänliga hälsningar
Martin Lennbom