Allt i Transport har all den kunskap som behövs för att hjälpa sina kunder att utnyttja möjligheten till rutavdrag vid bohagsflytt. Avdrag medges för flytt mellan bostäder, flytt till och från magasin vid kortare magasinering, packning och uppackning samt lastning och lossning etc.

Den delen av uppdraget som gäller själva kostnaden för flyttbilen eller ren magasinshyra omfattas ej av rätten till avdrag. Möjligheten att ta del av rutavdraget påverkas av om kunden redan utnyttjat avdraget, helt eller delvis, under året.

Läs mer på Skatteverkets hemsida här.

Välkommen att begära prisuppgift för din flytt här.