SAMHÄLLE

”There is no business on a dead planet”

G-Moving är en aktiv medlem i Social Venture Network (SVN), ett ledande internationellt nätverk av företag, organisationer och myndigheter som vill förena affärsnytta med ett ökat fokus på socialt ansvar, god affärsetik och miljöarbete. För att affärsverksamhet ska bli hållbar framöver behöver vi försöka efterlikna naturens eget kretslopp och eftersträva en cirkulär ekonomi där vi minimerar mängden avfall. Använder vi för mycket resurser dör planeten – och som SVN brukar säga: ”There is no business on a dead planet.” Genom SVN har vi bland annat etablerat ett samarbete med Inrego som numera hjälper oss att återanvända våra kunders IT-utrustning. Återanvändning är det andra steget i processen där vi hjälper kunder med avveckling. Läs mer om avveckling och hur vi gör för att optimera möjligheterna till återanvändning, återvinning och energiutvinning här.

Vi är med och påverkar där besluten tas

Vi är medlemmar i organisationer och nätverk som Social Venture Network, Hello Sweden och UN Global Contact. Vi deltar även aktivt på olika mässor och branschdagar. Via dessa nätverk och aktiviteter har vi etablerat bra relationer med befattningshavare för att kunna vara med och påverka branschen. För att minska incitamentet att köpa svarta flyttjänster har vi t.ex i högsta grad varit pådrivande via Almega för införandet av RUT-avdraget.

Från arbetslöshet till ett bra jobb

Det finns många människor som saknar ett gediget CV och kontaktnät, men har desto större vilja att utvecklas. Vi tycker att alla förtjänar en chans att visa sinpotential. Tillsammans med Arbetsförmedlingen driver vi till exempel ett projekt där vi hjälper människor som står långt från arbetsmarknaden till ett arbete. De kommer till oss för praktik och utbildning, och så småningom anställning. Vi erbjuder även praktikplats för elever med funktionsvariationer.