Den 1 feb 2020 förvärvar STL Group AB genom sitt bolag STL Holding (STL) 20% av aktierna i Global Mobility Moving AB (G-Moving). STL Holding som är en del av STL Group har en huvudsaklig strategi att investera i och stödja bolag som huvudsakligen är inriktade mot transport, logistik och trading. G-Moving är Sveriges ledande flyttserviceföretag med huvudsaklig inriktning på nationella och internationella uppdrag med tillhörande kringtjänster samt magasinering.

Sedan affärsområdet International Removals förvärvades av G-Moving den 1 juni 2018 från Global Freight Solutions, som ägs av STL Group, har man sett att företagens sammantagna kompetens, produktionskapacitet och kundbas skulle kunna bli än starkare om man knyter affärsverksamheterna närmare varandra.

Nu kan gruppen som helhet bilda en stor internationell gruppering som är marknadsledande inom många affärsområden såsom nationell och internationell flyttservice, shipping, magasinering, transporter och logistik. Detta ger samlat en kapacitet att matcha även branschens mest framgångsrika företag internationellt.

”Vi ser ingen anledning att ändra i det som G-Moving gör och skapar idag, utan det blir ”business as usual” även efter vårt inträde I bolaget säger STL Groups ordförande Anders Cervin. ”Meningen är att G-Moving skall fortsätta den framgångsresa man haft de senaste åren både internationellt och i Sverige. Vi kommer tillsammans utveckla och förfina de tjänster, både på den administrativa och produktionstekniska sidan, som man erbjuder sina kunder samt stärka och utveckla G-Movings geografiska närhet över hela Sverige”.

För G-Moving var valet enkelt när STL önskade att förvärva en del av verksamheten. Bolagets VD Per Hansson uttrycker det som; ”Nu kan vi på allvar konkurrera på den internationella marknaden samt kunna förstärka vårt erbjudande på den inhemska marknaden. Detta ger oss en helt annan möjlighet i att ge våra kunder en service i världsklass samt skapa en långsiktig och hållbar konkurrenskraftig allians. G-Moving har genom åren arbetat med många stora internationella och inhemska kunder och är idag huvudleverantör för flera multinationella koncerner och flertalet ambassader. G-Moving är marknadsledande inom den offentliga marknaden i Sverige avseende leverans av flyttservicetjänster med kunder såsom Kronofogdemyndigheten, Försvarsmakten och Region Stockholm”.

Båda parter är övertygade om att ovanstående uppfylls genom det ovan nämnda förvärvet av G-Moving från STL Groups sida.

För ytterligare information kontakta gärna,

Anders Cervin
Styrelseordf. – STL Group
[email protected]
+46 70 18 60 202

Per Hansson
VD – G-Moving AB
[email protected]
+46 73 43 11 000